keretében a Békés megyei tagszervezetek tagságának és a téma iránt érdeklődő személyek számára kívántunk előadásokat tartani a társadalmi reintegráció témakörben. Work shopjaink Sarkadon, Bélmegyeren és az Egyesület székházában kerültek megrendezésre. A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének munkatársa, Kun Kriszta,- aki szakvizsgázott szociális munkás, önkéntesként vállalta a tájékoztató előadások megtartását.

Előadásait fogalmak tisztázásával, magyarázatával kezdte. Mit is jelent az integráció, és a reintegráció? Jelentése: helyreállítás, visszaállítás, visszahelyezés.

 • A kiesett funkciók helyreállítása segédeszközök segítségével.
 • Visszahelyezés a munka világába -MKBME akkreditált munkahely ( megváltozott munkaképességű személyek számára munkalehetőség biztosítása egészségi állapotuk, fogyatékosságuk figyelembe vételével).
 • Intézményi ellátásból saját otthonba költözés
 • Fogyatékos és nem fogyatékos személyek közötti együttes tevékenység, kölcsönös kommunikáció
 • Kölcsönös alkalmazkodás
 • Bevonás a döntéshozatalba
 • Akadálymentesítés
 • Önállóság
 • Függetlenség
 • Esélyegyenlőség
 • Hozzáférhetőség

Kitért előadásaiban az Országos Fogyatékosságügyi Program tartalmára, ismertetésére. Tájékoztatta a jelenlévőket a fogyatékos személyek által igénybe vehető pénzbeli és természetbeni ellátások lehetőségéről (gyermekek otthongondozási díja, ápolási díj, emelt összegű családi pótlék, közgyógyellátás)

Részletesen ismertette az intézményi ellátások formáit:

 • Alapszolgáltatások
 • Szakosított ellátások

Bemutatta a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének intézményeit:

 • Napraforgó EGYMI
 • Napraforgó Fogyatékosok Nappali Intézménye
 • Önálló Életvitel Központ és Támogató Szolgálat
 • Csillag Támogató Szolgálat
 • Csillagház lakóotthon

Az egyesület egyéb szolgáltatásai:

 • Idős Klub
 • Eszközkölcsönző
 • Rekreációs tevékenység

A különböző helyszíneken érdeklődő, kérdéseket feltevő, interaktív beszélgetés alakult ki az előadó és a résztvevők között. A lakóotthoni ellátás iránt érdeklődött több résztvevő. Több kérdés irányult a fogyatékossági támogatás igénylésére vonatkozóan.

Ezúttal is részt vett a projekt szakmai vezetője, Szatmáriné Berki Helga, aki bemutatta a pályázat célját, kiemelve néhány eseményt. Részletesen elmesélte, hogyan törekednek óvodai intézményegységükben az integrációra. Milyen törekvéseik vannak a többségi intézmények felkeresésével, közös programok szervezésével.