EFOP-1.3.7-17-2017-00133 számú - Együtt az esélyegyenlőségért Békés Megyében projekt keretében több alkalommal szerveztük meg rendezvényünket.

A helyes közlekedésre neveléssel folyamatosan foglalkoznunk kell az óvodai és fejlesztő iskolai munka során. A téma sokoldalú, komplex feldolgozása, a szemléltetés, cselekedtetés, ismétlődő gyakorlati alkalmazás segíti azon képességek fejlesztését, amelyekre a gyermekeknek szükségük van közlekedésükkor. Igyekeztünk minden alkalommal változatos, ismereteket bővítő feladatokat, játékokat összeállítani. Nappali intézményünk fiataljai is jókedvűen várták a foglalkozásokat. Könnyen bevonhatóak voltak mindenféle játékba, jól fogadták a képességeiknek megfelelő feladathelyzeteket.

Egy-egy alkalommal nem maradthatott el a zenés ráhangolódás sem a délelőttre. Készültünk mozgásos játékokkal, melybe beépítettük a kreszből is jól ismert szabályokat, képességfejlesztő feladatokkal ismertettük meg a gyerekeket, fiatalokat, kézműves tevékenységekkel tettük színesebbé a programokat.