EFOP-1.3.5-16-2016-00737 

„Bontsuk le a falat” c. projekt"

 

Projektünk alapvető célja:

 • A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új kisközösségek létrehozása vagy a már létező kisközösségek kapacitásainak és aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, a kisközösségek szervezett programjainak bővítése a társadalmi integráció és együttműködés területein
 • Az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi szintű népszerűsítése konkrét önkéntes programok megvalósítása
 • A társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil társadalom megerősítése, társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése
 • Kapcsolattartás és adatszolgáltatás az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft-vel

Célcsoportunk:

 • A Békés megyében hátrányos helyzetben élő 14-35 éves fiatalok, valamint azok a 60 év feletti idősödő és idős személyek, akiknek életminősége a közösségi tevékenységekbe való bevonás után javul.

A projektünkben megvalósításra kerülő tevékenységek jellege:

 • önképzés, önkéntesek képzése
 • projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása
 • helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése
 • szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítésére
 • társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében
 • közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, ill. lebonyolítása
 • családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása stb.

A projektben együttműködő partnereink:

 • Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Civil Szervezetek Szövetsége
 • Nekünk Fontos a Család Egyesület
 • Békés Megyei Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház
 • Meseház
 • Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete
 • ÉFOÉSZ Békés Megyei Egyesülete
 • Egyensúly AE Egyesület
 • Csabagyöngye Kulturális Központ
 • Csabagyöngye Kulturális Központ

A projektmegvalósítás időszaka: 2017.05.02. – 2020.05.02.

Az elnyert támogatás összege: 25 millió forint

Támogatási intenzitás: 100%