1.3.7-17-2017-00133

„Együtt az esélyegyenlőségért Békés Megyében”

 

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete „Együtt az esélyegyenlőségért Békés Megyében” címmel 50 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert az EFOP-1.3.7-17-2017-00133 kódszámmal az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” kiírt EFOP-1.3.7-17 pályázatán.

A 2018. február 1-től indult pályázat megvalósítása három éven keresztül, 2021. januárjáig tart. A konzorciumvezető a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete, konzorciumba bevont partner a Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség.

A támogatott fejlesztések fő célja az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés hátránykompenzáció megvalósítása és a társadalmi esélyteremtés biztosítása. A pályázó célja a Békés megye területén élő veszélyeztetett, hátrányos helyzetű személyek, családok, és fogyatékossággal élő személyek és családjaik társadalmi beilleszkedése, személyes érdekeiknek képviselete, érvényesítése és védelme. Az evangélikus partner célja a hitéleti szellemiség tovább örökítése, gyülekezetépítés. A projekt elemei: szemléletformálás, társadalmi együttélés javítása, önérvényesítés fejlesztése, prevenció, melyek hozzájárulnak a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete és a Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség már korábban megfogalmazott céljaihoz: családok társadalmi szerepének megerősítéséhez, a családi kohézió növeléséhez, a családok életvezetési kompetenciáinak fejlesztéséhez. Továbbsegítik a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek családi életre való felkészülését, a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét. Közösségépítő programjaikkal ösztönzik a generációkon átívelő együttműködést, valamint szolgáltatásokkal segítik a krízishelyzet megelőzését, támogatják a már nehéz helyzetbe került családokat.

A projekt megvalósításának időszaka: 2018. 02. 01 - 2021. 01. 31.

Az elnyert támogatás összege: 50 millió forint

Támogatási intenzitás: 100%