ruzsaAzt mondják a 40-ik év betöltése egy olyan sorsforduló az emberi életben,amely tapasztalás, tanulás, személyiségünk építését övező izgalmas életút után  a megfontoltság, bölcsesség, megnyugvás korszakát hozza el,hát vagyunk itt egy jó páran,akik ezen véleményt osztjuk.

40 éves a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete. Igazán szép kor. 40 évvel ezelőtt a korban tapasztalt és lelkes mozgássérült emberek úgy döntöttek, hogy addigi élettapasztalatukat felhasználva a maguk és más hasonló embertársaik élethelyzetét jobbítandó életre keltenek egy olyan közösségi szervezetet, amely összefogja a jó szándékú, egy sorsközösségben élő embereket. Erős közösséget akartak szervezni, hogy ki tudjanak törni abból az elszigetelődésből, amely sújtotta őket mozgássérült mivoltukból adódóan. A közösség erejét, hangját, bennük rejlő tudást, tapasztalatot használták fel annak érdekében, hogy olyan segítségnyújtási formát alakítsanak ki, amely valódi válaszokat nyújt az életükben jelenlévő valódi problémákra, így és ezért jött létre a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete.

A közösség által meghatározott  szervezeti elvek és értékek - adódjon bármilyen akadály- meghatározzák az elmúlt 40 évben végzett munkánkat. A fogyatékos emberek felzárkóztatását célzó tevékenység - bár látszólagosan társadalmi támogatottságot élvez - de még mindég nem tartozik a legfontosabb célkitűzések és dolgok közé, ami  érezhető nehézséget okoz az érintettek, a szakemberek és a szervezetek életében is. Persze vannak pozitív változások, előrelépések és ez okot adhat az elégedettségre, ilyen az akadálymentesített környezetre és a társadalomra való törekvés. Ennek ellenére kimondhatjuk, hogy soha nem tudhatjuk biztonságban az eredményeinket, mert az elmúlt évtizedek során sokszor kényszerültünk ezek megvédésére. Ennek ellenére sikerült  önmagunk és a rajtunk kívül álló  korlátok- ha csak egy részét is - ledönteni, és e  minket körül vevő korlátokat ledöntve  tesszük a dolgunkat,fáradhatatlanul  harcolunk az alapvető emberi jogokért ezen hatalmas közösség érdekében.

Az elmúlt 40 év sok és nagy értéket teremtő időszak volt, nem csak ennek a közösségnek, hanem ezzel együtt a társadalom egésze számára.

Ma a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete egy 23 helyi szervezettel, 9.250 fős közösséget jelent, Békés megye 65 településén elérhető hálózattal és egy kiterjedt szolgáltatási struktúrával.

Az elmúlt években közel 100 fő részére a szervezeten belül munkahelyeket teremtettünk és nem csak fogyatékos emberek számára, hanem az ép munkavállalóknak is és ebben a pandémia sem szabott gátat. 

Helyi szervezeteinknek köszönhetően az érintettek számára elérhető közelségbe tudtuk vinni a mindennapi segítségnyújtás lehetőségét, közösségépítéssel, szociális ügyek intézésével, tanácsadással, szabadidős programokkal és a helyi érdekvédelem végzésével. Kapcsolatot építve az önkormányzatokkal, az egészségügyi és szociális ellátórendszerrel, közneveléssel,civil szervezetekkel képviseljük a közösség érdekeit. Itt kell megemlítenem az elmúlt két év és során - pandémia - következtésben kifejtett erőfeszítésünket is.

1998 óta a hagyományos - civil érdekvédő tevékenységeinket kiegészítjük szolgáltatásokkal. A fogyatékos emberek helyzetének átfogó felmérését - a születéstől a halálig - követően fogtak hozzá elődeink a szolgáltatások megszervezéséhez.

20 évvel ezelőtt egy modellkísérleti program keretében alakítottuk ki az Önálló Életvitel Központot. Célunk azóta sem változott, az önrendelkezés biztosítása, azaz , hogy az egy a lakókörnyezetben való maradást és a társadalomba való beilleszkedést elősegítő szociális szolgáltatási szerkezet jöjjön létre a fogyatékos személyek számára. A szállító szolgálatunknál az akadálymentes rendszeresen megújuló járművekkel állunk rendelkezésükre ezzel segítve ügyfeleinket a mindennapi élethez szükséges szabad mozgásban, az iskolába, munkába, gyógykezelésre, szabadidős programokra, vagy a rokonaikhoz való biztonságos eljutáshoz Békéscsaba kistérségben.

 2005 áprilisában kezdte meg munkáját Csorváson a Csillag Szociális Szolgáltató Központ Lakóotthon és Integrált Támogató Szolgáltatás.

A támogató szolgáltatás a békéscsabai Önálló Életviteli Központ mintájára, és azokat az elveket követve végzi hasznos tevékenységét az orosházi kistérségben. Megépítettük a Csillagház Lakóotthont. Ez a rehabilitációs célú intézmény tartós elhelyezést, illetve segítséget biztosít a fogyatékos felnőttek számára az önálló életvezetési képességeik kialakításában, továbbá a társadalomba való beilleszkedés támogatásában és az utógondozás megszervezésében. A lakóotthon az egész ország területéről fogadja a jelentkezőket.

A Napraforgó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Óvoda és Fejlesztő Nevelés – Oktatást Végző Iskola egy közoktatási intézményegység, ahol 5 éves korig a gyermekek korai fejlesztése, 5-7 éves korú gyermekek fejlesztő felkészítése, 6-23 éves korú súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő iskolai képzése és az integráltan nevelt, oktatott gyermekek konduktív pedagógiai ellátása valósul meg. A többségi oktatásból, nevelésből kimaradó 3-23 éves korú fogyatékos gyermekek és fiatalok számára nyújt megoldást a nappali intézményi ellátásunk.

Az intézmény alapvető nevelési, fejlesztési feladata a gyermek és fiatalok testi, lelki szükségleteinek kielégítése, a testi-lelki harmónia megteremtése mellett az eltérő fejlődésmenet kompenzálása az egyéni képességekhez idomulva. Az ellátás során nagy hangsúlyt fektetünk az önkiszolgálásra való nevelésre, hogy a felnövekvő fiatal képes legyen a saját szükségleteinek állapota szerinti ellátására. A fizikális ellátáson túl fontos a gyerekek és fiatalok társas kapcsolatainak erősítése, a beilleszkedési folyamat segítése.

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének negyven éves tevékenységének eredményei: érdekvédelem, érdekérvényesítés, inklúzív nevelés, rehabilitáció, önálló életvitelre nevelés útján megvalósuló társadalmi integráció, alapvető emberi jogok, esélyegyenlőség!

Dr. Ruzsa György

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete

elnöke